نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

قــافیــــه به قــافــــیه باخــــــــــــــــــــــــتم
بــــرگ به بــــرگ
واژه بــــــــه واژه
و اینک تنها داشته من حس تلخ نداشته هایی است
که شعر نمی شود ، اما آوار می شود
چقدر خوب است که دلتنگم
چقدر خوب است که چیزی ندارم تا از دست بدهم
چقدر خوب است که بغض دارم
من نه *شاعرم* و نه هوس دارم به شروع دردهای دوباره اما...
بد باختم ، بد...
من به حس جنونی باختم که باورم بود ...
زیر هم نوشتن این واژه ها دلیل بر *شعر* نیست
دلیلش واژه هایی است که به هم ربط ندارند ، اما
هر کدام از یک درد حرف میزنند ...
" من به زیادی عشق باختم "

۳۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

"بسلامتیه صداقتش"👍

نفرین شده

🔚بــــــهـــــش گـــــــــــفـــتــم دســتــتــو✋ بـــــزار رو قــــــــــــــرآڹ و بـــگو تـــا اخــــــــــر با مـــــنــــــــــــۍ ...

.!دســـتــشـــــو✋ گـــذاشــــــت رو قـــــــــــــــــرآڹ و زد زیـــــــر گــــریـــه گــــفـــت بـــــخــــــدااا عـــــاشـــــــق یــــکـــــے دیــگـــــــــــــــــــه ام.....!🔃❗💯


"بسلامتیه صداقتش"👍

بـــــشاش به ❌عشق❌

نفرین شده


پــــ👢ــــایِ مــَـعـرِفَـــتـــْـــ کـــِــ میـــاد وَســـــَـــــط ❌ دَســـ👋ـــــتِ خِـــیْـلـیـــــــــا کـوتــ✂ــــاه میــشه🚩

همه یادشون میمونه "باهاشون" چی کار کردی ولی یادشون نمیمونه "براشون" چی کار کردی!

* این روز ها اگه کسی گف : «من عاشقتم…» بـــگو تا ساعت چنــــــد…!!!
* خیلی وقت ها بهم گفتن : چرا میخندی ؟ بگو ما هم بخندیم…

اما , هرگز نگفتن چرا غصه میخوری بگو ما هم بخوریم …!!!
بعـــــــــضــــــــیا … ســــــــادگیشــــــــــــونم از روی زرنگیـــــــــــشونه !!! اعـــــــــــتــــــــــــــــماد نکــــــــــن…

از فحش ھم بدترہ برے پشت خط کسے کہ یہ ساعت پیش گفتہ⇦↩شب بخیــــــــــــــــــــــــــــر↪


لعنت به کسی که عاشقم کرد...

نفرین شدهنفرین شدهنفرین شده


گُفت: میشناسیش؟؟!
 صَدتــا خاطِره اُومد جِلو چِشمَم
  یہ لَبخَـــند زَدم گُفتَم نہ ڪیہ؟؟!

ﺧﺴﺘـہ

نفرین شده

ﺩݪ ﺷﮑﺴﺘـہ ﺍے ڪناﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺳﯿﮕـــﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ
ﺧﺴﺘـہ ﺑﻮﺩ ﺁﻧﻘﺪﺭ ڪہ ﯾـــــاﺩﺵ ﺭﻓـٺ ﺑﻌﺪﺍﺯﺁﺧﺮﯾڹ پٌڪ ﺳﯿﮕـــﺎﺭ ﺭﺍ بہ ﭘﺎﯾﯿڹ ﭘﺮٺ ﮐﻨﺪ نہ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ...

نفرین شده

      ــــــــ...ـْــهـــــــــه

         ↯: ﺑــہ ﺑــــﻌــــﻀــــﯿــــﺎﻡ ﺑــــــﺎﺱ ﮔــــﻔــــــٺ:

              ☜♚ﻗـﺒـــﻞ ﺍﯾــــﻨــــﮑـــہ ﺑــــﮕــے  ﺩﻭﺳــــﺘـٺ ﺩﺍﺭﻡ

                   ✘ﺧــــــﻮﺩ ﺍﺭﺿـــــﺎﯾــــۍ  ﮐــــــڹ
                         ﺷــــــﺎﯾــــد بـــــر طرف شد✔

نفرین شده

ﻫﺮﭼﻘﺪﺭﻡ ﺑﻴﺨﻴﺎﻝ ﺑﺎﺷـــــــے…
ﺑﺎﺯﻡ ﻳﻪ ﻣﺸﺖ ﻻﺷـــــــــــــــــــــــــــۍ …
ﻧﻤﻴﺰﺍﺭڹ ﺗﻮ ﺣﺎݪ ﺧﻮﺩٺ ﺑﺎﺷۍ.…
ﺍﺻڹ ←↓❂↻↓ ﺍَﻋـــــــــــــﻮﺫُ
ﺑــــــــــــﺎﻟـــــــﻠـــــــــﻪ ﻣِـــــڹ ﺍﻟــــــﺎٓﺩَﻡِ
ﻟــــــــﺎﺷـــــــــــــــــــــــۍ ↬ ↑↻❂

↻هــــــــــــــــــــHEHــــــــــه ↻
√ ﻣـــﺎ ﺍﺻﻮﻻ ﺩﻧﺒﺎݪ ڪﺴــــــــــــــﮯ √
∅ ﻧﺒﻮﺩﯾـــــــــــﻢ ﻭ ﻧﯿﺴﺘﯿـــــــــــﻢ ∅
❥ ﻫﺮ ڪـــــــــــــﮯ ﻣﺎﺭﻭ ﺑﺨﻮﺍﺩ ❥
⇜ ﺧــــــﻮﺩﺵ ﻣﯿﺍﺩ ⇝
↫ ﺁﺭــــــــــه↬
☜ ﻣﻦ ﻧﻤﯿـــــــــــــﮕﻢ ﺷﺎﺧَــــــﻢ ﯾﺎ ﺧﺎﺻـَـــــــﻢ ☞
ﻣـــــُــــﻬـــــﻢ ﺍﯾﻨــــــــــــــﻪ
✘ ﺗﻮ ڪﻪ ﺧﺎﺻــــــــــــــﮯ ﯾﺎ ﺷﺎﺧـــــــــــــــﮯ ✘
↹ ﺩﺭﮔﯿـــــــــــــــﺮ ﻣﺎﯾـــــــــــﮯ ↹
“ﺍﯾﻦ ﯾَﻌﻨـــــــــــــــــﮯ ﺍﺭﺯِﺵ”✖
ﻫــــــــ HeeHـــــــــــﻪ
⇦ﻫﺮﮐﯽ ﻣﺎﺭﻭ ﺧﻮﺍﺱ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﯾﺎﺭو یاورﺵ➣
**** ﻫﺮﮐﯿﻢ ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ⇦ ...… خوار مادرش ***
                        هررررررے....

خیانــــت

نفرین شده

تنت در آغـــوش کسی ودلت پیش دیگـــــری هزار خطبـــه هم کـه بخوانند خیانت است ..!!

ﺧــــــﺮﺍب ﺷـــــﺪ ﺗﺼﻮﯾــــــﺮش

نفرین شده

ﺧــــــﺮﺍب
               ﺷـــــﺪ
                               ﺗﺼﻮﯾــــــﺮش

                               ﺣﺘــــے ﺍﮔــــﺮ
                                   ﺧــــــــﺪﺍ
                                 ﻓــــﺮﺳﺘـــد
                            بـــﺎﺭﺍڹ ﺍﺳﯿـــــﺪے
                                   ﺑــــــﺮﺍۍ
                               ﺗـﻄﻬﯿــــــﺮش                         
                             ﺑــــﺮﻑ ﭘـــﺎﮐـــــے
                                  ﺑـــــﺮﺍۍ
                              ﺗﺸـﺒﯿـﻬـــــش
                         ﻣﺤﻤــــﺪ ﻭ ﻋﯿﺴــــۍ
                                  ﺑــــــــﺮﺍۍ
                              ﺗـﻀﻤﯿﻨــــش
                        ﯾـــــﺎ ڪــﻪ ﺷﯿﻄــــﺎڹ ﺭﺍ
                                  ﺑــــــــﺮﺍۍ
                               ﺗﻘﺼﯿــــــﺮش
                               ﺗﻤﺎﻡ ﺷــــــــﺪ،
                             ﺧـــــــﺮﺍﺏ ﺷــــﺪ
                             ﺗـــــﺼــــــﻮﯾــــرش..

عِــــشـــْــق مَمــــْـنوع✖

نفرین شده

بہ عِــــشـــْــق
     شَـــــڪ ڪردم...
             اَز زَمانے ڪِہ..

عاشِـــــقانہ عـــِشق وَرزیدم و ظالـــمانہ ظٌلم دیدم..

بہ عِــــشـــْــق
     شَـــــڪ ڪردم...
                 وقتے ڪہ ...
بہ وٌسعَـــت صِداقَــــتم دٌروغ شِنیدَم...

بہ عِــــشـــْــق
     شَـــــڪ ڪردم...
                 وقتے ڪہ ...
خاڪے شُدم امّا آنـــها ڪہ خـــــاڪِ پایم بودند     برایـــــَم مَـــــغرور شُـــــدند...

عِــــشـــْــق مَمــــْـنوع✖

                       تا زَمانے ڪہ ...

          هَـــــوَس را عِــــشـــْــق  میگویند...

عشـــق نه✖ مرسی...!

نفرین شده

👈فَقَـــط یِـــہ بـار دیگِــہ میتــونَم 👉

❤❤↜قَلبَمــو↝❤❤
                         ↩▪▪بِـه ڪَسـۍ بِـدَم▪▪↪

اونَـــم زَمــانیِـہ ڪہ⏳
                                    دُڪتُـر تأییــد ڪُنِه ✔


                مَــــرگِ مَغــــزۍ شُــدَم..🔚