نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

قــافیــــه به قــافــــیه باخــــــــــــــــــــــــتم
بــــرگ به بــــرگ
واژه بــــــــه واژه
و اینک تنها داشته من حس تلخ نداشته هایی است
که شعر نمی شود ، اما آوار می شود
چقدر خوب است که دلتنگم
چقدر خوب است که چیزی ندارم تا از دست بدهم
چقدر خوب است که بغض دارم
من نه *شاعرم* و نه هوس دارم به شروع دردهای دوباره اما...
بد باختم ، بد...
من به حس جنونی باختم که باورم بود ...
زیر هم نوشتن این واژه ها دلیل بر *شعر* نیست
دلیلش واژه هایی است که به هم ربط ندارند ، اما
هر کدام از یک درد حرف میزنند ...
" من به زیادی عشق باختم "

۱۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

بی تعارف...


نفرین شده

با هَم تعارف نَداریم کهـــ

☜ پس به سلامتے

ســــکـــس،پـــــول، مــــاشـــیــــن، مجازے....

کهـ گوه زَدن بہ خیلے از رابطہ ها

هشتاد ضرب شلاق حقش بود...

نفرین شده


گفتم:جرمش چیست

گفت:چون شراب خورده است

گفتم:چرا شلاقش میزنید

گفت:شراب حرام است

گفتم:چرا حرام است

گفت:هر چیز که به بدن انسان ضرر برساند حرام است

گفتم:شراب به بدن بیشتر ضرر میرساند یا شلاق

سکوت کرد

دخترخانم ها روزتون مبارک...

نفرین شده

 ﯾـﻪ ﺩُﺧﺘَــــﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺷَﺒـــﯿﻪِ ﭘَﺮﻭﺍﻧــــﻪ ﺑﺎﺷــــﻪ
⇦ﺩﯾﺪﻧﺶ ﺯﯾـــــﺒﺎ ﻭَﻟـــﮯ ﮔﺮِﻓــــﺘَﻨِـــﺶ ﺳَﺨﺖ
ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﻫﺮﭼﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺎﮐﻪ


دلﮧ پر...

نفرین شده

⇇کَــم اوردم

خـدایـ ـا قربونتـــــ اَعـ ـصابٍ مَن

فاحـ ــشـﮧ نـ ــیست✖

کـﮧ روز وَ شـــ🌃ـــب

مورد تَجـ✘ـاوز قـَ ـرارَش میـدن


خاص بود اما خاصیت نداشت...

نفرین شده

در خیـــــالم پــــٌـشتِ سَـــــرت آب ریختم..
⇦ نه براے ایـنکہ برگردے
تا پاڪ شود هرچہ رد پاے توسٺ از زندگے


اونے کہ باهــــــاتہ فقط پاهــــــاتہ...

نفرین شده

ﺑـــﺒﯿـــﻦ رفــــیـــــق➣

ﻭﻗﺘـــے ﺗـــﻮ ﺟــــﯿﺒﺖ ﭘــــــﻮﻝ ﻧﺒــــــﺎﺷــــــﻪ✖

ﻗﺼــــــﺎﺑﯽ ﺳــــــﺮﻩ ﮐــــــﻮﭼــــــﺘﻮﻧﻢ ✔ ﺑﻬﺖ ﺩِﻝ ﻧﻤــــــﯿﺪﻩ ه ه ✖

 ﭼﻪ ﺑــــــﺮﺳﻪ ﺑــــــه ﻋــــــﺸــــــﻘــــــﺖ✔

پس اونے کہ باهــــــاتہ فقط پاهــــــاتہ...

دنیای مجازی

نفرین شده

خیلـے جُــرأت دارے?

نفرین شده

بہ بَعضــیا باید بگے خیلـے جُــرأت دارے?

هـــاااان?!!

هـِــندونم زیاد تُخــــم داره ولــے همـــہ پــارَش مـــیکنَنツ

پَـــس دوســــــت گرامے✔

شــاخ نَشــ ــ ـو✖➣


...هHe


نفرین شده


اگہ آنلـاٰیـڹ بــودُ خَبَرتو نَگـــِرِفٺ بــِدوڹ سرش لا پاٰٰٰیِ کَسی دیــگست↯↻↯

       ✖پـــَ مزاحِمِ گــوه خوریٰاش نَشــــــو✖

مـــــنو صــــدا نزن...

نفرین شده

↩مـے خـــوام بِـزَنـَــم✔ ⬅زیـــــرِ هَمــــہ چـــے✖

اَز گــِـــریـہ هـام گِـرِفتـــــہ ➣ ◀تـــــا زِنــدِگـــــے↻

ﭼـہ ﺣــﺮﻓﺎیے کہ ﺗﺎﯾــﭗ ﺷُﺪ✍

ولے ﺳِـﻨﺪ ﻧَــﺸُــﺪُ ﭘـﺎﮎ ﺷﺪ ✉⌛↻ چہ ﺣﺮﻓﺎیے کہ ﺗَـہِ ﺩﻟﻢ ﻣﻮﻧـﺪ♥ُ ﺁﺧـﺮِﺷَﻢ ﯾﻪ ﭘُﺴتـــــ ﺷُـﺪ✍ُ ﻻﯾکــــ ﺷـــﺪ√

.

.

.

منو صدا نزن دارم میرم از این دنیا منو صدا نزن کار ما گذاشت از این حرفا
اون روزایی که گفتم دیدی رسید آخر منو صدا نزن یخ زدم تو این سرما


دانلود آهنگ...نفرین شده