نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

قــافیــــه به قــافــــیه باخــــــــــــــــــــــــتم
بــــرگ به بــــرگ
واژه بــــــــه واژه
و اینک تنها داشته من حس تلخ نداشته هایی است
که شعر نمی شود ، اما آوار می شود
چقدر خوب است که دلتنگم
چقدر خوب است که چیزی ندارم تا از دست بدهم
چقدر خوب است که بغض دارم
من نه *شاعرم* و نه هوس دارم به شروع دردهای دوباره اما...
بد باختم ، بد...
من به حس جنونی باختم که باورم بود ...
زیر هم نوشتن این واژه ها دلیل بر *شعر* نیست
دلیلش واژه هایی است که به هم ربط ندارند ، اما
هر کدام از یک درد حرف میزنند ...
" من به زیادی عشق باختم "

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

زندِگیـــٍـْــمو باختَـــــٍْـــم

نفرین شده


حاجّــــٍـْـــــے مــَــــن:bust_in_silhouette:

زندِگیـــٍـْــمو باختَـــــٍْـــم:hand:

اَمثال تورو دوختَمو بافتَــم:hocho:

دَردام زیاده وَلے باهٰاش ساختَم:pill:

عِین یہ بٌمبـّـــْــــ توے شَبــِْــ تاختَـــْم:bomb: