نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

نفرین شده از عشق

نفرین شده

قــافیــــه به قــافــــیه باخــــــــــــــــــــــــتم
بــــرگ به بــــرگ
واژه بــــــــه واژه
و اینک تنها داشته من حس تلخ نداشته هایی است
که شعر نمی شود ، اما آوار می شود
چقدر خوب است که دلتنگم
چقدر خوب است که چیزی ندارم تا از دست بدهم
چقدر خوب است که بغض دارم
من نه *شاعرم* و نه هوس دارم به شروع دردهای دوباره اما...
بد باختم ، بد...
من به حس جنونی باختم که باورم بود ...
زیر هم نوشتن این واژه ها دلیل بر *شعر* نیست
دلیلش واژه هایی است که به هم ربط ندارند ، اما
هر کدام از یک درد حرف میزنند ...
" من به زیادی عشق باختم "

۱۶ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

فاقد موضوع

نفرین شده

ﺗـَـﺮﺳـَـﻢ ﺍﺯ گُفتَن حَرفاے دِلــَــم ﻧﻴﺴـــﺖ ✖

اﺯ ﺍِﺳﻜﺮﻳـــﻦ ﺷــــﺎﺕِ ﺑَﻌـــﺪِﺷِـــــہ✔ 《هـــــHehـــــه》➣

دوستان مجازی عزیز

ازتون خیلی دلخورم...

بی شیله پیله و دوستانه بگم

خیلی ها بدون نظر از مطالب و پست های جدید وبلاگ رد میشن

بعضی از دوستان هم مطالب و پست های  وبلاگ را کپی میکنن و به اسم خودشون ثبت میکنن

اگر قرار به این باشه که راجع به پست های جدید نظری ندید و مطالب وبلاگ را کپی کنید دیگه از پست جدید خبری نیست.باتشکر

Admin:Mohammad

سُکـُـــوت

نفرین شده


دَربَـــرابَـــرِشُعــــورِ بَعضیـــا↻
☜بـِــه اِحتَـــرامِ مَغـــزِ خَــــر
یـِــه دَقیقـــهْ سُکـُـــوت

حساســـــیت...

نفرین شده

به بَعضـــیا باس گــــُــــفت:
کاش اینـــقدر کہ براے دســــت زدن✔
بہ گوشـــــــیت􀀽➣ حساســـــیت داشتے ↯↯↯
رو تَــنـِـــت هَـم داشـــتے!!!


مسـیـــرَم از همـــہ جُــدا .. ➣

نفرین شده

نہ فــازم غَمــه➣
فقط اونے که لیاقتـــ داره مال منه ➣
اونم که لیاقت نداره مال همه ➣ ♥یه رفــــــــیق دارم♥ ✍اسمش خــــــــداس✍ ✔بحثـــــــسش از همه جداس✔ ↻تــــــــا اون پشتــــــمه↻
بیخیال هر چی مخاطب خــــــــاص✔
✖ وقتــــے✖ " قرتـــے " شــده ☜ شـــاخ ➣ " هــــرزه " شــده ☜ داف ➣ " عشـــق " شـــده ☜ خــاص ➣ " لاشـــے " شـــده ☜ داش➣ " تفریـح " شـــده ☜ لــاس ➣

خریـــت محضـــہ بہ ☜ " هر کســے " اعتـــماد کنـــے ✔ " تنہــــایے " پرچمــــ بالــاس ⇧

خــٰاص واســــه اُســــکــلاس➣ ✔مَـشـتــے بـٰاش✔
بـه هَــــر ...میــرســے سَــریـع نــگـــو
با مـــن بـاش بـا مــــن بـاش➣ . ◇◆ســنگــیـن بـاش◆◇،،،،،

مـَــن نـہ از لاتآےِ پاییـنَم⇩ نـَہ از خوشگـلاےِ بـالــآ⇧
مسـیـــرَم از همـــہ جُــدا .. ➣

هــــــHehـــــه

نفرین شده

بَعــضیا رو باس تو قِـطعہِ هُنرمَـندانــ چــــال کــرد▒█▒

بـَـس کہ خــوب فیــلم بــازے میکنَن↻ لامَصَــــبا➣

کپی کردن متن بقیه از صدتا فوش هم بدتره به خدا

نفرین شده

به بَعــضــــیا باس گفتــــ ✔

عَزیــــزَم این حرفــا مال تو نیـــست➣ ⬅ببــــــــر
⬅بزار
⬅سر
⬅جــــــاش

آفریــــــن


نامردی هم اندازه داره...

نفرین شده

هیچ وقَتـــــ نَخاستَـــم دُشمَنامو بِشناسَــم✖ میـــــدونے چرا؟

چــون باعثــ میشد خیلے از رِفیقامـــو از دَستـــ بـــــِدَم ➣


سیکیتر آدم لاشی

نفرین شده

بعـضــــــی وقتا💣
اونقدر بَــــ✕✕✕ـــد میشم😤
رد میـــ♪ــــدم🚬َ
که حتی خــــ∞ــــدا هم میگه❤

تو رّوحِـــــت لعـــنتی😫
چــرا هرکاری میکنم ✔ خـــــوب نمیشی


no subject

نفرین شده

⇩مــَـــــن⇩

 مِعدَمو با الکل ،مَشروب و قرص ✔

 گوشِمو باهَنذفری های شَبانه ✔

 مُخمو با گل و سیگاری و نعشه جات✔

ریه مو باسیگارو دود و دم ✔

 اَعصابِمو با خاطرات ✔

 چِشِمو با قرمزی رگاش ✔

 بــــــــــه فــ..آ..کــ دادم ➣ حالا اَزَم یہ روحِ خاکِستَرے مونده ☆

 پس با من کل ننداز مَشتے➣


هیس صداے زنگولتـــــ رو اَعصابہ ...✔✖

نفرین شده

بہ بعضـیا باس گفتـــــ :

وقتے باهاتــ حَرفــ میزنم سَرتو تکـــون نَده➣

صداے زنگولتـــــ رو اَعصابَمہ ...✔✖